مشتری

ایران ایر

هواپیمایی ایران ایرانین ایرویز در اردیبهشت ماه سال 1325 تاسیس گردید و اولین خدمات مسافرت هوایی خود را در مسیر... ادامه مطلب

استانداري لرستان

استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است. وظایف امنيتي استاندارن را شوراي امنيت کشور تعيين مي نمايد.