گردهمایی روسای انجمن صنفی ایران

گردهمایی روسای انجمن‌های صنفی

گردهمایی روسای انجمن‌های صنفی

گردهمایی روسای انجمن‌های صنفی کشور با حضور گرم جناب آقای علی‌اصغر مونسان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگردی، محمد‌محب خدایی معاون گردشگری این سازمان و حرمت‌الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات هوایی و جهانگردی ایران برگزار شد.

 

گردهمایی روسای انجمن صنفی ایران

در این گردهمایی که جناب آقای شاوردی، عضو هیئت مدیره هلدینگ پارسیان نیز حضور داشت، به موضوعات زیر پرداخته شد: