صنم پرواز

صنم پرواز با هدف ارائه خدمت گردشگری الکترونیکی و خرید آنلاین کلیه خدمات مسافرتی شامل (هتل،بلیط،تور،ویزا)پا به عرصه این صنعت نهاده است. برند صنم پرواز وابسته به شرکت خدمات هلدینگ گردشگری پارسیان بوده و دارای مجوز از سازمان هواپیمائی کشوری است.