نمایشگاه گردشگری

نمایشگاه گردشگری 98

نمایشگاه گردشگری 98

سیزدهمین نمایشگاه صنعت گردشگری و هتل داری و صنایع وابسته ، از تاریخ 23 / 11 / 98  تا تاریخ 26 / 11 / 98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

ساعت بازدید از نمایشگاه گردشگری : 9 الی 17

تاریخ مذکور برای زمان نمایشگاه گردشگری 98 صحیح می باشد و با توجه به تغییر نهایی تاریخ نمایشگاه گردشگری اصلاح شده است، در صورت هرگونه تغییر در زمان و تاریخ برگزاری نمایشگاه گردشگری حتما مراتب را به استحضار شما عزیزان قرار خواهیم داد.

مبلغ ورودی برای بازدید از نمایشگاه گردشگری 2 هزار تومان می باشد.

برای حضور در نمایشگاه گردشگری 98 به عنوان غرفه دار نیز می توانید شرایط رزرو را از روابط عمومی نمایشگاه بین المللی تهران که شماره آن 21919-021 و آدرس سایت     titexgroup.com  است، جویا شوید.

بازدید از نمایشگاه گردشگری برای عموم آزاد می باشد و ساعت بازدید نمایشگاه گردشگری از 8 و نیم صبح الی 17  بعد از ظهر می باشد؛ البته در ساعات بعد از ظهر احتمال تمدید ساعت کاری نمایشگاه گردشگری در صورت استقبال زیاد می باشد.

همچنین برای اجاره های غرفه های فضای باز نمایشگاه می توانید تا لحظات قبل از شروع نمایشگاه گردشگری98 ، مراتب را از طریق شماره های سازمان نمایشگاه های بین المللی که در بالا درج شده است، پیگیری نمایید.

همچنین در صورت تغییر تاریخ نمایشگاه گردشگری ، حتما زمان های درج شده اصلاح خواهد شد؛ در آینده نیز زمان برگزاری نمایشگاه گردشگری 99 نیز از طریق این پست اطلاع رسانی می شود.