كانون جهانگردي و اتومبيلراني ايران

كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران، با نزدیک به يك قرن تجربه در زمينه برگزاري انواع مسابقات اتومبيلراني ، رالي و برپايي نمايشگاه، كمپينگ، صدور اسناد بين المللي رانندگی و خودرو، امداد خودرو ، خدمات مسافرتی و گردشگري و خدمات رسانه اي و… در زمره زبده ترين نهادهاي بين المللي مي باشد. فعاليت های اتومبیلرانی کشور ایران از 11 اکتبر 1909 آغاز گرديد و ایران در 24 آوریل 1926 با امضاء اصلاحیه قرارداد بین المللی پاریس و تصویب آن در 30 ژوئن 1926 به عضویت FIA درآمد. کانون نیز پس از مصوبه مجلس شورای ملی در سوم دیماه 1313 (24 دسامبر 1934)، در سال 1314 تاسیس شد و با گذراندن مراحل رسمی و ثبتی در سال 1317 با شماره ثبت 4 به فعالیت خود ادامه داد. پس از آن، عضویت ایران در FIA ، به نام كانون جهانگردي و اتومبيلراني ثبت گردید.