شرکت خدمات گردشگری آریاییان جهان گستر

شرکت آریاییان جهان گستر با توجه به دریافت مجوزهای قانونی از سازمان هواپیمایی کشوری درخصوص ارائه خدمات مسافرت هوائی و فروش بلیط با کلیه ایرلاین های داخلی و خارجی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در زمینه اجرای تورهای داخلی و خارجی و رزرواسیون کلیه هتل های داخلی و خارجی و همچنین نمایندگی رسمی فروش بلیط راه آهن جمهوری اسلامی ایران از سال 1389 به منظور خلق ایده های نوین جهت سرویس دهی بهتر و بیشتر به مسافرین تاسیس گردید. این شرکت دارای مجوز رسمی 962/126/2540  از سازمان میراث فر هنگی و گردشگری، مجوز شماره 7238 از سازمان هواپیمائی کشوری و مجوز 96/15/108 از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد.