شرکت خدمات مسافرت هوایی صنم پرواز

مسافرت به عنوان یکی از نیازهای اساسی آدمی شناخته شده و خدمات مسافرت هوایی و ریلی نیز در این راستا توسعه پیدا کرده است. به عبارت دیگر با گسترش سفرهای درون مرزی و برون مرزی نیاز انسان به استفاده از خدمات زمینی و ریلی بیش از پیش احساس شده است. یکی از دلایل چنین توسعه ای، مهیا شدن امکان سفر راحت و حمل و نفل مطمئن برای مسافران است. به طور قطع می توان گفت همگام با بهبود خدمات ریلی و هوایی، امر مسافرت برای کسانی دارای شرایط خاصی هستند نیز فراهم می گردد و این افراد می تواند به راحتی به مسافرت بپردازند.

 در همین راستا، شرکت خدمات مسافرت هوایی صنم پرواز در جهت خدمت به مسافران عزیز اقدام به راه اندازی گردید و اقدام به ارائه خدمات هوایی، ریلی و زمینی نموده است. شکل گیری اهداف و سیاست ها و برنامه ریزی برای توسعه و گسترش صنعت هوایی و ریلی در جهت  ارتقاء جایگاه ترابری در کشور و منطقه و همچنین بهبود بخشیدن به امور حمل و نقل کشور از اولویت های اصلی این صنعت می باشد. این شرکت همچنین عمده سیاست های اصلی خود را در جهت توسعه خدمات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنین شناخت نيازها و مسائل مشترك شركت های زیر مجموعه خود قرار داده است. ضرورت برقراري ارتباطات نزديك و تبادل نظر و تعامل و همكاري في ما بين با هدف هم فكري و هم سوئي تأثيرگذار در راستای شكل دهي سياست ها و برنامه هاي توسعه اقتصادي و ارتقاء جايگاه آن و بهره وري هرچه بهتر از منافع با توجه سرمايه گذاري، اشتغال زایي، رونق بخشي و در نهايت تحقق سياست هاي برنامه توسعه کشور قرار داده است. لازم به ذکر است عمده خدمات هوایی، ریلی و زمینی این شرکت در جهت اخذ نمایندگی ها برای شرکت های هواپیمایی، برنامه ریزی برای ایجاد پرواز های چارتر در مسیرهای داخلی و خارجی و در نهایت ارائه و گسترش خدمات حمل و نقل ریلی و زمینی در کشور است.