شرکت آموزشی و پژوهشی مهرورزان جوان

شرکت آموزشی و پژوهشی مهرورزان جوان

صنعت توریسم و گردشگری در دهه های اخیر به عنوان یکی از حوزه های پر درآمد در بین فعالیت های اقتصادی مطرح شده است. این خیز بزرگ اقتصادی در گردشگری باعث به وجود آمدن شاخه های در صنعت گردشگری از جمله گردشگری سلامت ، گردشگری مذهبی ، طبیعت گردی و … شده است. آشنایی با هر کدام از زیر شاخه های گردشگری تاثیر مثبت و غیرقابل انکاری را در نوع ارائه خدمات به گردشگران داخلی و خارجی خواهد داشت لذا توجه به این موضوع اهمیت سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و پژوهشی را دو چندان می کند.

ارائه آموزش اثربخش در یک سازمان مدرن مستلزم تفکر جدید، رویکرد جدید، ابزارها و مکانیزم‌های جدید است. از آنجا که آموزش به عنوان بخش زیر بنایی مدیریت کیفیت در صنعت گردشگری مطرح است، برای اصلاح نظام ساختاری صنعت گردشگری کشور می‌توان کار را از اصلاح نظام آموزشی آغاز کرد.

شرکت خدمات آموزشی و پژوهشی مهرورزان جوان از سال 1385 تا کنون با برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های مختلف (هتل‌داری، مدیریت فنی بند ب) کارمند تخصصی آژانس‌های مسافرتی، صنایع دستی و بازاریابی صنعت گردشگری نیروهای متخصص را برای اقناع و ترغیب مخاطبان و مشتریان جهت ارتقا سطح دانش کیفی این صنعت آموزش داده است.