ایجاد شرکت هلدینگ توسعه صنعت گردشگری سپهر سفر پارسیان در سال 1385 با هدف افزایش کمی و کیفی خدمات گردشگری و همچنین توسعه فعالیت های مرتبط با گردشگری در سطح کشور و بین المللی در دستور کار مدیران این شرکت قرار گرفت.
هلدینگ توسعه و گردشگری پارسیان در نظر دارد در راستای کمک به توسعه گردشگری پایدار در داخل کشور و ارائه خدمات یکپارچه و متمرکز در صنعت گردشگری، ارائه الگوهای نوین اخلاقی حضور فعال، موثر و هدفمندی در بازار گردشگری داشته باشد.
قرار گرفتن در ردیف برترین هلدینگ های تخصص کشور در صنعت گردشگری داخلی با فعالیت در تمامی ابعاد و حوزه های گردشگری با ارائه خدمات نوین ، متنوع با کیفیت و کم هزینه در حوزه گردشگری با مدیریت شرکت های تابعه مطابق با نیاز مشتریان و کسب سهم حداکثری از بازار گردشگری داخلی. در این راستا شرکت هلدینگ توسعه گردشگری پارسیان با امکانات و خدمات قابل ارائه فوق و دارا بودن زیر مجموعه های فعال و با تجربه در سراسر کشور آماده عقد قرارداد با کلیه سازمانها، ارگانها و نهادهای (دولتی و خصوصی) با شرایط مناسب می باشد.

اخبار هلدینگ پارسیان

شرکت های زیر مجموعه