اهداف

 

 

مهمترین اهداف شرکت هلدینگ توسعه گردشگری سپهر سفر پارسیان به شرح زیر است:

 

  • ایجاد زمینه مشارکت افراد (حقیقی و حقوقی) در صنعت گردشگری و تجمیع توان سرمایه گذاران
  • ایجاد سیستم یکپارچه و هماهنگ در خدمات گردشگری
  • حضور فعال، مؤثر و هدفمند در بازارهای جهانی
  • توسعه خدمات آموزشی و پژوهشی
  • توسعه تور گردانی انبوه و پایدار در داخل و خارج کشور
  • توسعه خدمات گردشگری الکترونیکی و فناوری اطلاعات
  • توسعه ظرفیت های حمل و نقل هوایی و زمینی
  • توسعه فضاهای گردشگری و ایجاد مناطق نمونه
  • توسعه ظرفیت های اقامتی و ایجاد هتل های زنجیره ای

 

 

 

تهران ميدان پونک، مجتمع بوستان، طبقه 3 اداری، واحد 782

پست الکترونیکی:

Info[at]Irtdp[dot]Com

تلفن:

+98-21-44499266

+98-21-44499265

:تلفکس

+98-21-44499267

شبکه های اجتماعی