مشاور امور بین‌المللی و هوایی

نائب رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل

رئیس هیئت مدیره

مشاور منابع انسانی

مشاور برندسازی و توسعه

تهران ميدان پونک، مجتمع بوستان، طبقه 3 اداری، واحد 782

پست الکترونیکی:

Info[at]Irtdp[dot]Com

تلفن:

+98-21-44499266

+98-21-44499265

:تلفکس

+98-21-44499267

شبکه های اجتماعی