سه شنبه, 09 شهریور 1395

SP Smart Slider

هلدینگ توسعه گردشگری سپهر سفر پارسیان

پروژه های در دست اقدام
پروژه بزرگ گروه سفرهای پارسیان - 85%
بهره برداری از شرکت میلان راد نقش - 75%
پروژه یکپارچه سازی فروش شناور - 70%
پروژه مطالعاتی نیازسنجی مسافران - 65%
تجهیز مجموعه فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسیان - 60%
پروژه بانک اطلاعاتی گردشگری ایران و جهان - 35%
سایت رسمی مقام معظم رهبری
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
سازمان جهانی گردشگری
سازمان هواپپمايی كشوری
هواپیمایی یاتا
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان تجارت جهانی

تهران ميدان پونک، مجتمع بوستان، طبقه 3 اداری، واحد 768

پست الکترونیکی:

Info[at]Irtdp[dot]Com

تلفکس:

+98-21-44499507-8

+98-21-44499107

شبکه های اجتماعی